Zoals alle takken hebben ook de Seniors een heel eigen takwerking. Het is in wezen niet zozeer een louter vervolg op het verkennerleven, met patrouillewerking, maar eerder een begin van iets nieuw. De werking draait voornamelijk rond projecten, die de kans geven aan de Seniors om zichzelf te ontplooien. Seniorwerking moet anders zijn dan patrouillewerking. Soms zie je ze wel eens op hun "gat" zitten, en vraag je je af waarmee ze bezig zijn? Moderators laten soms zaken doelbewust in het honderd lopen, zodat de Seniors zelf iets inzien.

Van Seniors wordt terecht meer verwacht dan van VG's:

·     Het engagement van de senior moet verder gaan dan de tak waarin hij/zij leeft.

·     Een senior leert dat anderen anders zijn, dat dit anders zijn aanvaard moet worden.

·     Een senior leeft zich in, niet alleen in de eigen tak, maar ook in de omringende wereld.

·     Een senior heeft vragen, verlangt antwoorden, vormt zijn eigen opinie en leert luisteren, maar brengt tevens zijn eigen mening naar voor

Daarom moet elke seniortak de kans krijgen om zelfstandig te werken en aan scouting te doen op een eigen typische manier. Dit houdt echter niet in dat de tak volledig los staat van de eenheid. Integendeel, de seniortak moet een stimulerende factor zijn in het ganse eenheidsproces, een tak waar de jongere takken kunnen naar opkijken. Daarom zullen de seniors samen plannen, samen uitvoeren, samen de verantwoordelijkheid dragen!

 

Programma:

Programmeren is een heel belangrijk aspect in de groei van een seniortak.
De seniors zijn immers voor een groot stuk verantwoordelijk voor de invulling ervan.
Er wordt uitgegaan van het principe dat het jaarprogramma een neerslag moet zijn van de wil en de interesses van iedere senior. In dit proces moeten seniors leren eerbied op te brengen voor de gewenste activiteiten van de anderen.

Daarbij mag nooit uit het oog verloren worden dat de seniors in feite nog jongeren zijn die in de eerste plaats naar de scouts komen om zich te amuseren, te spelen en avonturen te beleven met vrienden en vriendinnen.
De taak van de moderator, trouwens van iedere leid(st)er binnen FOS, ligt nu in het 'modereren' tussen de gewenste activiteiten van de seniors en de bovengenoemde principes om aldus beide verwachtingen harmonisch te coördineren en zijn methode in die zin ook te oriënteren.

 

projectwerking:
Een ander element binnen de programmatie waar de nodige aandacht aan wordt besteed is het uitdenken en uitvoeren van een seniorproject. Dit is een werkvorm die zich heel goed leent binnen de seniorwerking omdat diverse basispijlers en interessepolen hier geïntegreerd worden in één activiteit die gedurende één of twee scoutsjaren wordt gerealiseerd en waarbij de seniors leren hoe in een groep te werken en te functioneren.
De seniors kiezen zelf de aard van het project met de enige restrictie dat ze er allemaal (in theorie en misschien wel utopisch) achter staan.

Bij de takenverdeling moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van elke betrokken senior.
De taak van de moderator is gelegen in het feit dat hij de evolutie van het project van dichtbij moet opvolgen zodat hij raad kan geven indien dat gewenst is of eventueel kan ingrijpen wanneer het project dreigt uit handen te lopen.

Proevenwerking:
2de klas- 1ste klas- en badgewerking is een ander punt van het programma waar de seniors sowieso verscheidene vergaderingen moeten voor uittrekken in hun jaarprogrammatie. Daar we in wezen nog altijd een scoutsgroep zijn is het evident dat er aan deze meer technische aspecten van het scoutsleven de nodige aandacht wordt besteed.

E-mailadres:

seniors.260FOS@gmail.com

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb